Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie.

87-500 Rypin

Borzymin 5

Tel:(54) 280-23-65

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole


 

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie  • szkoła jest przyjazna i otwarta
  • zapewnia wszechstronny rozwój
  • daje poczucie bezpieczeństwa
  • dobrze przygotowuje dzieci do dalszego etapu edukacji
  • panuje miła i życzliwa atmosfera

Nasza miejscowość Borzymin

 

Borzymin

Korzenie miejscowości Borzymin sięgają średniowiecza. Na terenie naszej miejscowości położone jest grodzisko. Najstarsza informacja o istnieniu wsi Borzymin notowana jest w zapiskach z XIV w. Dzisiejsza nazwa pochodzi z 1880 roku. Wywodzi się od właściciela ziemskiego - Borzyma (A. Wróbel, Wieści z Ziemi Dobrzyńskiej Ziemia Dobrzyńska nr 7, 1997 s. 6). Głównym zajęciem ludności było i jest rolnictwo.
Przed II wojną światową we wsi istniała szkoła drewniana, w której Niemcy w czasie wojny przechowywali amunicję. W grudniu 1944r. przed ucieczką szkołę wysadzono w powietrze (Archiwum SP w Borzyminie, Kronika z lat 1945-1960). W latach 1945-1975 Borzymin należał do powiatu rypińskiego. Położony był na terenie gminy Pręczki, gromady Starorypin, a następnie gminy Rypin, 5 km na zachód od Rypina, przy trasie Rypin - Toruń. Obszarem swym obejmuje 725 ha i liczy 384 mieszkańców. Jest to miejscowość typowo rolnicza, bowiem wszystkie użytki rolne stanowią ok. 92% ogólnej powierzchni (628 ha).
Borzymin wchodzi w skład mezoregionu Pojezierza Dobrzyńskiego. Położony jest nad jeziorem Czarownica, które jest zagospodarowane dla celów turystycznych. W latach 1975 - 1998 należał do województwa włocławskiego a od 1.I.1999r. leży na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. W 1960r. wieś została zelektryfikowana, w 1968r. założono wodociąg, a w 1998r. sieć telefoniczną.

W Borzyminie znajdują się obiekty użyteczności publicznej: szkoła podstawowa, 2 sklepy spożywczo-przemysłowe oraz świetlica wiejska. Również znajdują się zaklad ślusarski, trzy zakłady mechaniki pojazdowej i zakład stolarski.
 

HISTORIA PLACÓWKI

 

 

 

  • Organizacja szkoły

Po wyzwoleniu powiatu rypińskiego 21 stycznia 1945r. Szkołę Podstawową w Borzyminie uruchomiono w wynajętej od p. Dąbrowskich izbie, gdzie pracował jeden nauczyciel. Była to szkoła pierwszego stopnia. Po zatrudnieniu drugiego nauczyciela wynajęto dodatkowo drugą izbę lekcyjna u p. Kiełkowskich. W szkole pracowali wówczas: p. Janina Podgorska i p. Jan Topolewski. Zmiany w szkolnictwie podstawowym na wsi wprowadziła Instrukcja Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1950r. Szkoły z liczbą ponad 80 dzieci, zatrudniające co najmniej czterech nauczycieli realizowały program siedmiu klas. Szkoła w Borzyminie w roku szkolnym 1952-53 była szkołą niepełną, realizującą obowiązek kształcenia w zakresie klas I - VI, a w roku szkolnym 1953-54 stała się siedmioklasową szkołą pełną.
Ustawa Sejmu PRL z 15 lipca 1961r. "O rozwoju systemu oświaty i wychowania" wprowadziła znaczące zmiany w organizacji szkolnictwa. Potwierdziła min. państwowy charakter systemu oświatowego, świeckości kształcenia i wychowania oraz nierozerwalny związek systemu oświaty z pełną ośmioklasową szkołą, do której uczęszczało 173 uczniów gdzie pracowało 6 nauczycieli (Archiwum SP w Borzyminie). W latach 1975-1986 działała filia tej szkoły w miejscowości Głowińsk, a w 1982-1996 w miejscowości Marianki. Od 1 stycznia 1996r. organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Borzyminie jest Urząd Gminy w Rypinie.

  • Baza lokalowa i materialna

Starą część obecnego budynku szkolnego wybudowano w latach 1947-1952 z inicjatywy ówczesnej kierowniczki szkoły p. Janiny Podgórskiej oraz z pomocą miejscowego społeczeństwa. Był to budynek parterowy kryty dachówką z jednopiętrowym domem nauczyciela. W szkole były 3 izby lekcyjne, kancelaria i szatnia.
Systematyczny wzrost liczby dzieci spowodował, iż baza ta szybko stała się niewystarczająca. Podjęto wiec decyzję o rozbudowie. W latach 1967-69 dobudowano nowe skrzydło z salą gimnastyczną oraz piętro na istniejącej części szkoły i domu nauczyciela. Po rozbudowie szkoła posiadała 7 izb lekcyjnych, pracownię zajęć praktyczno - technicznych, świetlicę, kancelarię, pokój nauczycielski, szatnię, kuchnię, pomieszczenia zaplecza gospodarczego oraz salę gimnastyczną o powierzchni 100m 2 z przebieralnią i prysznicami. Urządzono 4 nowe klasopracownie: geograficzną, fizyko-chemiczną, biologiczną i języka polskiego. Pracownia geograficzna wyposażona została w mapy, globusy, tablice, foliogramy, słowniki i roczniki. W klasie języka polskiego zgromadzono tablice ortograficzne, słowniki, encyklopedie i wiele innych pomocy dydaktycznych. Budynek szkolny wraz z obejściem należał do najładniejszych w ówczesnym województwie bydgoskim. Po przejęciu szkół przez Samorząd Gminy Rypin wymieniono w 1997 i 98r. w części budynku okna, zmodernizowano centralne ogrzewanie i dokonano ocieplenia całego obiektu. Ponadto odnowiono parkiet w sali gimnastycznej, pomalowano klasy i korytarze. Zakupiono również 2 komputery, telewizor, radiomagnetofon i inne pomoce dydaktyczne. Została też otwarta filia gminnej biblioteki publicznej. Po utworzeniu gimnazjum część pomocy dydaktycznych została tam właśnie przekazana ale szkoła posiada ponadto ładnie urządzone sale nauczania początkowego, w których znajdują się min. historyjki obrazkowe, plansze, różnego rodzaju tablice, alfabety, słowniki, przeźrocza itp. oraz pracownię komputerową. Jesienią 2001r. rozpoczęto kolejną rozbudowę, która powiększy obiekt szkolny o salę gimnastyczną o pow. ponad 250m 2 z zapleczem sanitarnym, izbę klasową, pracownię komputerową oraz nowoczesną kotłownię olejową.

 

  • Szkoły Filialne

 

Szkoła w Mariankach


 

W 1955r. została zorganizowana szkoła w Mariankach. Była to filia Szkoły Podstawowej w Strzygach. Od 1 września do 10 października 1955r. w filii uczył kierownik szkoły w Strzygach Stefan Korzeniewski. 10 października 1955r. pracę w szkole podjął nauczyciel Antoni Rutkowski. Pracował on w tutejszej placówce do września 1986r. W roku szkolnym 1955/56 szkoła liczyła 29 uczniów. Izba lekcyjna o powierzchni 25,7m2 mieściła się na poddaszu budynku dawnego dworu majątku Marianki.  Dwór został zbudowany przed I wojną światową. Dnia 11 lutego1957r. uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rypinie pałac został przekazany tutejszemu Wydziałowi Oświaty na rzecz filii szkolnej w Mariankach. W związku ze zwiększającą się liczbą uczniów 1 września 1958r. filia szkolna w Mariankach została przemianowana na szkołę samodzielną. Obowiązki kierownika szkoły przejął nauczyciel Antoni Rutkowski. Od września 1974r. Szkoła Podstawowa w Mariankach została filią Szkoły Podstawowej w Osieku, a od września 1975r. filią Szkoły Podstawowej w Sadłowie. W roku szkolnym 1982/83 - szkoła w Mariankach była filią Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Od roku szkolnego 1983/84 do roku szkolnego 1988/89 - szkoła w Mariankach była szkołą samodzielną. W 1986r. odszedł na emeryturę kierownik Antoni Rutkowski, a jego obowiązki przejął Mirosław Krajewski, który był kierownikiem placówki do 1996r. W roku szkolnym 1989/90  Szkoła Podstawowa stała się filią Szkoły Podstawowej w Borzyminie.    W latach 1990-1996 w szkole w Mariankach pracowali następujący nauczyciele: Mirosław Krajewski, Jolanta Krajewska (Tomaszewska), Alina Donderowicz - Hartmann, Halina Celebucka, Barbara Kopczyńska, Elżbieta Bułkowska, Katarzyna Kwiatkowska.

 

Liczba uczniów kl.I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego w latach 1990-1996

 

Rok Szkolny

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

Liczba uczniów

29

28

29

25

22

23

15

 

1 września 1996r. zlikwidowano punkt filialny w Mariankach. Dzieci zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Borzyminie. Gmina zorganizowała im bezpłatny dowóz.

 

Do 2000 roku funkcjonowały szkoły podstawowe w Kowalkach i Czyżewie, po zamknięciu tych szkół uczniowie rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej w Borzyminie do której dowożeni są autobusami szkolnymi.

 NA GÓRĘ